PERSONALO VALDYMO PROFESIONALŲ ASOCIACIJOS Privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Personalo Valdymo Profesionalų Asociacijos (toliau – PVPA) interneto svetaine www.pvpa.lt.

PVPA gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes 
surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Narystė PVPA

PVPA nariu galite tapti užpildydami vieną iš anketų mūsų interneto svetainėje (https://pvpa.lt/naryste/):

• Fizinio asmens. Renkami asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, informacija apie buvimą studentu, informacija apie darbo santykius (dirbantis/nedirbantis), darbo vietos pavadinimas, informacija apie tapimo nariu motyvaciją ir priežastis, narystės periodas
(metai/pusė metų), narystės lūkesčiai, pastabos ir kita informacija, narystės mokesčio apmokėjimo duomenys).

• Juridinio asmens. Renkami asmens duomenys: informacija apie įmonę, atstovo duomenys (vardas, pavardė, pareigos, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, pastabos ir kita informacija, asmens kodas (kai pateikiamas įgaliojimas).

Anketose pateiktus duomenis PVPA tvarko vykdydama asociacijos veiklą ir siekdama užtikrinti narių interesus, informuoti narius apie PVPA naujienas. Asmens duomenys tvarkomi sutarties vykdymo teisiniu pagrindu.

Renginiai

Į PVPA organizuojamus renginius galite registruotis užpildydami tam skirtas formas mūsų internetinėje svetainėje. Šiose formose nurodomi dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, organizacija, el. pašto adresas, telefono numeris, rekvizitai sąskaitai) bus tvarkomi renginių organizavimo tikslu. Šiuo tikslu PVPA tvarko ir renginių pranešėjų asmens duomenis (vardas, pavardė, organizacija, pozicija, nuotrauka, el. pašto adresas, telefono numeris). Asmens duomenys tvarkomi sutikimo arba sutarties teisiniu pagrindu (kai renginys yra mokamas). Šie asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Renginių filmavimas ir fotografavimas

Siekiant užfiksuoti PVPA organizuojamų renginių akimirkas ir paviešinti užfiksuotą medžiagą (nuotraukas ir filmuotus vaizdo įrašus) ir informuoti kitus PVPA narius ir trečiuosius asmenis apie PVPA veiklą ir renginius. PVPA taip pat gali filmuoti organizuojamus renginius, jei turi pranešėjo sutikimą (užfiksuotą el. paštu) siekiant supažindinti kitus PVPA narius su pranešimo turiniu (padarant pranešimo įrašą prieinamu portale pvpa.verslokursai.lt). Asmens duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas (pranešėjų filmavimo atveju) arba teisėtas PVPA interesas. Šie asmens duomenys yra saugomi 5 metus. PVPA neįsipareigoja pasibaigus šiam terminui pašalinti jau paviešintos ar istorinės informacijos ir medžiagos su renginių dalyvių ir pranešėjų asmens duomenimis.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite duoti užsisakydami mūsų naujienlaiškį interneto svetainėje.

 Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@pvpa.lt arba paštu: Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius. Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti PVPA naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenis saugome 5 metus.

Mokymo programa

Organizuodami mokymų programą, PVPA sutarties pagrindu tvarkys mokymosi programos dalyvių asmens duomenis. Šiuo tikslu bus tvarkomi mokymosi programos dalyvių vardas, pavardė, darbovietė, pozicija, rezultatai. Šie asmens duomenys bus saugomi 10 metų po mokymosi programos pabaigos.

Mentorystė

Organizuodama mentorystės programą PVPA tvarkys mentorystės programos dalyvių (ugdytinių ir mentorių) asmens duomenis. Šie asmens duomenys bus tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu. Mentorystės programos organizavimo tikslu bus tvarkomi šie asmens duomenys:

 • Ugdytinis: vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos, darbo patirtis dabartinėje darbovietėje ir personalo valdymo srityje, miestas, el. pašto adresas, mobilaus telefono numeris, personalo valdymo sritys, kurias norima patobulinti, motyvacija dalyvauti programoje, pasirinktas tikslas (pažangos matavimas).

 • Mentorius: vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos, nuoroda į LinkedIn profilį, miestas, el. pašto adresas, mobilaus telefono numeris, stipriausia personalo valdymo sritis, motyvacija dalyvauti programoje.

 Mentorystės programos dalyvių asmens duomenys surenkami PVPA interneto svetainėje esančiomis formomis. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 10 metų po dalyvavimo mentorystės programoje pabaigos.

Kandidatai

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (Vardas, pavardė, gimimo metai, išsilavinimas, darbo patirtis, gebėjimai ir visa kita informacija nurodyta CV) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie susiję yra su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir tvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

 Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis.

Socialiniai tinklai

PVPA gali rinkti tam tikrus asmens duomenis savo administruojamose socialinių tinklų svetainėse ir grupėse. Informacija apie tai, kaip ir kokie asmens duomenys renkami socialiniuose tinkluose yra pateikiama mūsų socialinių tinklų privatumo politikoje. 

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenis aprašytus šioje privatumo politikoje galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti savo veiklą ir administruoti internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Teisės ir kontaktai

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

• prašyti, kad PVPA leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
• teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
• teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
• teisę atšaukti sutikimą;
• teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis el. pašto adresu info@pvpa.lt arba paštu Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2019 m. lapkričio mėn 26 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.pvpa.lt.

PASKUBĖK! Griebk bilietą!

LAUKIANTIEMS NAUJIENŲ

Naujienlaiškio prenumerata

.